úkoly z náboženství 3

Milé děti, máme tu další týden úkolů. Tento týden si připomeneme hned několik světců.
Prvním z nich je jeden ze dvanácti apoštolů – sv. Ondřej, který má svátek 30. 11.
Další známou světicí je sv. Barbora – 4. 12. a posledního budete všichni určitě dobře znát, protože je to sv. Mikuláš.
Napřed si o nich něco málo řekneme a pak se hned můžete dát do plnění úkolů:

Prvním je tedy sv. Ondřej – jméno je řeckého původu a znamená „mužný“, „statný“ nebo odvážný.
Co o něm víme z Nového zákona?
Byl starším bratrem apoštola Petra a pocházeli z Betsaidy. (Jan 1,44)
Původním povoláním rybář u Genezaretského jezera. (Mt 4,18-22, Mk 1,19-20, Lk 5,10)
Byl učedníkem Jana Křtitele. (Jan 1,40-41)
Přivedl k Ježíši chlapce s pěti ječnými chleby a dvěma rybami. (Jan 6,8-9)
Po nanebevzetí Ježíše zmiňován spolu s ostatními apoštoly ve večeřadle. (Sk 1,13)
Co o něm říká tradice a legendy?
Podle Eusebia působil Ondřej v Malé Asii a Skýtii u Černého moře a na svých cestách došel až k Volze. Podle legendy byl ukřižován ve městě Patras (Patrae) v Acháji na kříži ve tvaru písmene X. Proto se tomuto kříži říká svatoondřejský.
Sv. Ondřej je zobrazován jako starý muž s dlouhými vlasy a vousy, s knihou evangelií v pravici, opírající se o kříž ve tvaru X.

4. prosince slaví svátek všechny Barunky, Barborky, Barušky nebo jak všelijak jinak jim říkáme. Jejich patronkou je svatá Barbora. Svatá Barbora žila v Turecku kolem roku 300. Tehdy byli  křesťané pronásledovaní a za svou víru umírali. Podle legendy byla  Barbora jedinou dcerou v rodině bohatého kupce. Tajně se seznámila s Ježíšovým učením  a toužila žít podle něj. Její otec s tím ale nesouhlasil a nechal ji uvěznit v kamenné věži.  Barboře se podařilo nechat se tam potají pokřtít. Pak ale musela utéct. Když ji chytili, byla  uvržena do vězení, kde velmi trpěla a nakonec byla pro svou věrnost ve víře popravena. Více se dozvíte, když si otevřete povídání o sv. Barboře.

6. 12. slaví svůj svátek sv. Mikuláš – o jeho životě se dočtete v úkolech.

Ještě vám dnes přidáme jednu rubriku a to je evangelium na danou neděli – nyní tedy na 2. adventní neděli. Jsou to texty a úkoly pro lepší pochopení nedělního evangelia. „Hlavní postavou“ tohoto evangelia je Jan Křtitel, proto většina úkolů bude směřována právě k němu.

1. – 3. třída: druhá adventní svíčka, svatá Barbora omalovánka, svatý Mikuláš omalovánka, obrázkové čtení o sv. Mikulášovi, a ještě jedno obrázkové čtení, svatý Ondřej omalovánka

4. třída a výš: vzkaz od svatého Mikuláše, Mikulášská domalovánka, Mikulášská tajenka, Povídání o svaté Barboře

MODLITBY KE SVATÉMU MIKULÁŠOVI

PÍSNIČKY O SVATÉM MIKULÁŠOVI – Mikuláš dobré srdce má a Mikuláš z Myry biskup je.

K EVANGELIU 2. NEDĚLE ADVENTNÍ: 1, 2, 3, 4, 5, 6