vzpomínka na Knínický sboreček – který přerostl do Scholy Knínice

KNÍNICKÝ SBOREČEK                          ČLÁNKY v této rubrice

Knínický sboreček funguje už dlouhou řádku let, postupně se vyvíjí, dospívá, pomalu také obměňuje… Hraje na některých nedělních mších svatých a na většině slavností během liturgického roku, na pobožnostech, farních akcích atd. Další jeho aktivity můžete vysledovat z článků v rubrice.

CD sborečku: Postní písně a Křížová cesta, Pro radost (2009), Čeká mě den (2011)

Členové současní i minulí (*):

Petra Hartlová (Hauptová) (vedoucí sboru), Alena Filoušová (Grénarová)*, Alena Lujková, Aneta Kopalová, Barbora Pecnová (Hauptová)*, Ivana Hauptová, Ivana Kubínová, Lada Hauptová, Lucie Konečná*, Lucie Přikrylová, Monika Přikrylová, Marie Kubínová*, Martina Axmanová*, Martin Lizna*, Jan Lujka, Petra Hauptová (Dvořáková)*, Radka Jedličková, Vladimír Mucha, Jitka Muchová, Anežka Přikrylová, Anežka Přikrylová ml., Jaroslava Hauptová, Martina Kotoučková, Soňa Hlubinková*, Zuzana Ševčíková, Blanka Ševčíková, Vladimír Ožvoldík, Roman Ožvoldík, Nikola Ožvoldíková, Miroslav Hartl (manažer a nahrávací expert sborečku 😮 )

Hudební nástroje sborečku: 2 kytary, klavír, vajíčko, hůlky, triangl, harmonika, djembe (africký buben), flétna sopránová, flétna altová, flétna sopraninová, klarinet, basa

Máš zájem s námi zpívat? ale také pravidelně docházet na zkoušky a přinášet dobrou náladu? Dej vědět Petře Hartlové! 😀