Žijeme s Pánem v karanténě

Milí farníci,
v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 prožíváme období, které můžeme popisovat různými slovy, můžeme je hodnotit, posuzovat, můžeme z něj mít dokonce strach, obavy, prožívat nejistoty…

Odkazy na této stránce kéž Vám slouží k povzbuzení, že život křesťana neskončil ve chvíli, kdy se zavřely dveře kostela; že můžeme žít v záři Božího slova dál milostiplný život; že si můžeme vzájemně být blíž, než se možná na první pohled zdá.

Modlíme na mnohé úmysly, nyní jistě také za zastavení pandemie, nezapomeňme na modlitbu za sebe navzájem, za celou naši farní rodinu, abychom se po skončení pandemie zase všichni setkali – obnoveni a posíleni.

Co Bůh žádá po svých učednících v této době (stejně jako kdykoliv předtím)? Abychom žili s Ježíšem, poslouchali Ho, nechali se vyučovat a inspirovat Jeho Svatým duchem…