Otevřme Písmo + Podzimní biblická soutěž

Druhý vatikánský koncil učí, že Ježíš se nám dává jak v bohoslužbě oběti, tak i v bohoslužbě slova. Proto ve chvíli, kdy nemůžeme přijímat Krista v eucharistii, můžeme se s Ním o to intenzivněji setkávat v Jeho slově.
Bohoslužby veřejné můžeme nahradit bohoslužbami soukromými, které můžeme slavit v našich domácnostech. Potřebujeme znovu objevit společnou, rodinnou modlitbu, společné čtení Písma, vyznávání hříchů v kruhu rodiny.
Boží slovo, čtené a rozjímané, nám pomůže k prohloubení našeho duchovního života s Bohem.

On-line seminář pro lektory z 21. 1. 2021záznam tří přednášek a diskuze na youtube

Uvedení do neděle od o. Vojtěcha Kodeta – nabízí Videoúvod a Zamyšlení nad nedělními texty

Vezmi a čti

Liturgické texty na každý den

Bohoslužba v rodině pro dospělé, pro rodinu s dětmi

Ekumenický překlad Bible na internetu

Vlčí doupě – youtube kanál s videokázáními pro děti na každou neděli od otce Romana Vlka

Podzimní biblická soutěž – byla ukončena 27. 12. 2020 – pod odkazem naleznete losování výherců jednotlivých kol