Témata k prohloubení duchovního života

Konference o evangelizaci – proběhla letos online 13. a 14. listopadu – tady záznamy z přednášek

Krátce k této konferenci:
– Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který je jedním z vystupujících, může být akce velikým přínosem pro rodiny i pro farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím. „Pán Ježíš uložil učedníkům, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. To uložil i každému z nás. Vítám proto čtvrtou Konferenci o evangelizaci, která chce nabídnout probuzení vášně pro Krista a jeho lid i pro misijní horlivost,“ říká.
– Jak upozorňuje P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství, který se na pořádání akce podílí, lidí hledajících určité duchovní zakotvení nebo něco, co by dávalo hlubší smysl jejich životu, je všude kolem mnoho. „Je čas překonat ostych a jít jim naproti. Proto se rodí různé evangelizační iniciativy, ale musíme si přiznat, že poptávka o mnoho převyšuje nabídku,“ říká. Farnosti, společenství a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, podle něj zakoušejí, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou, zatímco farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají.
– Hlavním přednášejícím při konferenci je francouzský kněz, spoluzakladatel misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luczáznamy jeho přednášek. Arcibiskup Jan Graubner odpovídá v přímém přenosu na poslané dotazy v rámci bloku „Podněty k evangelizaci“. Další témata: „Proměna farnosti“ s P. Vojtěchem Koukalem, P. Kamilem Obrem a Jaroslavem Šotolou a „Vize pro společenství mladých dnes“ s Rostislavem Šerým. O vztazích jako cestě k víře promluví Jakub a Dagmar Güttnerovi, Pět fází konverze popíše Pavla Petrášková a na téma „Zlato se tříbí v ohni“ bude hovořit Kateřina Lachmanová. Program doplňují také živé přenosy chval nebo sobotní modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství.

Dominik Chmielewski SDB – Novéna k Panne Márii z hory Karmel20 přednášek, rozjímání, adorací…

misiefilmom.sk – Filmy pre všetkých

Nástrahy zlého ducha – otec Jozef Maretta

Ježíšův učedník v době koronaviru – P. Vojtěch Kodet
(další přednášky, zajímavé texty, modlitby, odpovědi na otázky na www.vojtechkodet.cz)

Svatodušní rozjímání – P. Stanislav Tomšíček