Sobota, 9 prosince, 2023

Témata k prohloubení duchovního života

Poslední velký půst? – P. Dominik Chmielewski

Čas milosti a duchovního boje – P. Vojtěch Kodet

Láska překonává každý strach – o. Dominik Chmielewski
1. část
2. část
3. část
4. část
5. část

Rozhovor se s. Emmanuelou (Medjugorje) – boj o rodinu a děti se stupňuje

Sv. Josef a jeho rodina – přednáška Markéty Klímové (národní koordinátorky Modliteb matek pro ČR) z březnové duchovní obnovy MM

Sv. Kateřina Labouré a Zázračná medailka

Životní příběh Kika Arguella

Konference o Farních evangelizačních buňkách (z kaple Milosrdné Lásky Boží v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech)
Uvedení – modlitba chval
I. blok – Proč?
II. blok – Je to i pro mne?
III. blok – Uschopnění Bohem
Modlitba chval
IV. blok – Život z Ducha svatého
V. blok – Jak začít a kam směřovat?

Inspirace z národního centra pro rodinu v Roce Rodiny

Pět jazyků lásky – přednáší manželé Strežovi

Eucharistický zázrak – o. Dominik Chmielewski

Dechtice a poselství Panny Marie pro nás – slovenská obec, kde se zjevuje Panna Maria

Boží království – o. Vojtěch Kodet

Moc eucharistie – o. Dominik Chmielewski

Škola společenství – série krátkých videí P. Kamila Obra z farnosti Zlín (formace farnosti k rozvíjení malých společenství)

o. Dominik Chmielewski o postní době:
Význam velkého půstu – 1. část
Význam velkého půstu – 2. část
Význam velkého půstu – 3. část

O modlitbě růžence – o. Marián Kuffa

Ve škole Ducha svatého (Jacques Philippe) – úryvek z knihy na pastorace.cz, (náhled na knihu)

Koncept 7 vrchů – zazněla 6. února 2021 na online konferenci 7 vrchů

Pokání: Čtyři etapy pokání
Pokání rodin – Ninive: nová aktivita Dominika Chmielewskiho pro rodiny na dobu postní, videopozvánka

Covid a náročné soužití u nás doma

Ukončení 40-ti denní modlitby Nazaret mým domovem

Svatost pro normální lidi !? Nic nutného nám nechybí – úryvek z knihy P. Vojtěcha Kodeta

PATRON 2021 – Každoročně ve všech klášterech Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství probíhá losování patrona. Svatá sestra Faustyna připisovala tomuto losování velký význam. Očekávala pomoc z nebe právě díky patronovi, kterého si vylosovala. Světci jsou totiž nejen vzory křesťanského života a můžeme se od nich hodně naučit, ale jsou také silnými přímluvci u Boha a přimlouvají se za nás. Na slovenských webových stránkách kongregace je letos možné si svého patrona vylosovat online. Po splnění jednoduchého úkolu zároveň s patronem dostanete citát z deníčku sv. sestry Faustiny i úmysl, na který jste pozváni se modlit, např. krátkou střelnou modlitbou.
Kdo má zájem může navštívit stránky www.milosrdenstvo.sk, kde kliknete na odkaz v levém dolním rohu, anebo přímo zde: https://www.milosrdenstvo.sk/patronowie/

Prichadza rok figovnika (P. Piotr Glas, exorcista) – 1. část, 2. část

Marián Kuffa HOVOŘÍ O KORONAVIRU – východisko z kovidu

Výzva Nazaret je mým domovem objasnění myšlenky a modliteb (o. Dominik Chmielewski)
– ukrytí našeho domova do bezpečí Nazareta, zasvěcení naší rodiny Bohu, pozvání svaté Rodiny do našeho domova, náš dům místem posvěcení, ukrytý před zlem

Plnomocné odpustky v roce sv. Josefa (2020-2021)

Konference o evangelizaci – proběhla letos online 13. a 14. listopadu – tady záznamy z přednášek

Krátce k této konferenci:
– Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který je jedním z vystupujících, může být akce velikým přínosem pro rodiny i pro farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím. „Pán Ježíš uložil učedníkům, aby šli do celého světa a hlásali evangelium. To uložil i každému z nás. Vítám proto čtvrtou Konferenci o evangelizaci, která chce nabídnout probuzení vášně pro Krista a jeho lid i pro misijní horlivost,“ říká.
– Jak upozorňuje P. Vojtěch Koukal z Komunity Blahoslavenství, který se na pořádání akce podílí, lidí hledajících určité duchovní zakotvení nebo něco, co by dávalo hlubší smysl jejich životu, je všude kolem mnoho. „Je čas překonat ostych a jít jim naproti. Proto se rodí různé evangelizační iniciativy, ale musíme si přiznat, že poptávka o mnoho převyšuje nabídku,“ říká. Farnosti, společenství a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, podle něj zakoušejí, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou, zatímco farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají.
– Hlavním přednášejícím při konferenci je francouzský kněz, spoluzakladatel misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luczáznamy jeho přednášek. Arcibiskup Jan Graubner odpovídá v přímém přenosu na poslané dotazy v rámci bloku „Podněty k evangelizaci“. Další témata: „Proměna farnosti“ s P. Vojtěchem Koukalem, P. Kamilem Obrem a Jaroslavem Šotolou a „Vize pro společenství mladých dnes“ s Rostislavem Šerým. O vztazích jako cestě k víře promluví Jakub a Dagmar Güttnerovi, Pět fází konverze popíše Pavla Petrášková a na téma „Zlato se tříbí v ohni“ bude hovořit Kateřina Lachmanová. Program doplňují také živé přenosy chval nebo sobotní modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství.

Dominik Chmielewski SDB – Novéna k Panne Márii z hory Karmel20 přednášek, rozjímání, adorací…

misiefilmom.sk – Filmy pre všetkých

Nástrahy zlého ducha – otec Jozef Maretta

Ježíšův učedník v době koronaviru – P. Vojtěch Kodet
(další přednášky, zajímavé texty, modlitby, odpovědi na otázky na www.vojtechkodet.cz)

Svatodušní rozjímání – P. Stanislav Tomšíček