Úmysly mší svatých v Knínicích

Zobrazit stránku

Den Měsíc Den v týdnuÚmysl:
23.7.Dar živej viery pre Tajanu.
25.7.NeZa zemřelého manžela, syna a rodiče Přikrylovy.
29.7.ČtZa zemřelého manžela a dvoje rodiče.
30.7.
1.8.NeZa živou a zemřelou rodinu.
5.8.ČtZa zemřelou maminku, její rodiče a sourozence.
6.8.
8.8.NeZa dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci.
12.8.ČtZa živou a zemřelou rodinu Kovalčíkovu.
13.8.
15.8.NeZa zemřelou rodinu Klimešovu z Vážan.
19.8.ČtZa živé a zemřelé členy živého růžence z Knínic.
20.8.Na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu.
22.8.NeZa živou a zemřelou rodinu Lujkovu a Hrdou.
26.8.ČtZa rodiče Němcovy z Vážan a duše v očistci.
27.8.Na poděkování za dar svátosti manželství.
29.8.NeZa P. Václava Suchého.
2.9.ČtZa rodiče a prarodiče a duše v očistci.
3.9.
5.9.NeZa zemřelou rodinu Olivovu, Greplovu a Střížovu.
9.9.ČtZa zemřelého manžela a dvoje rodiče.
10.9.
12.9.NeZa farníky.
16.9.ČtZa Štěpánku Liznovou a celou rodinu.
17.9.
19.9.NeZa Páralovou Zdenku a dvoje rodiče.
23.9.ČtZa zemřelého Josefa Fialu a živou rodinu.
24.9.Na poděkování a prosbu o ochranu a požehnání do dalších let.
26.9.NeNa poděkování za přijatá dobrodiní.
28.9.ÚtZa živou a zemřelou rodinu Konečnou, Kostíkovu, Kronkovu.
30.9.Čt
1.10.Za manžela, zetě a živou a zemřelou rodinu Žílkovu a Šimkovu.
3.10.NeZa Jiřího Ptáčka a dvoje rodiče.
7.10.ČtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence.
8.10.
10.10.NeZa farníky.
14.10.ČtZa rodinu Hrdou živou a zemřelou a duše v očistci.
15.10.
17.10.NeZa živý růženec ze Šebetova.
21.10.ČtZa rodiče Eliskovy a prarodiče Blažkovy.
22.10.
24.10.NeZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
28.10.Čt
29.10.
31.10.NeZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.
1.11.PoZa P. Stanislava Richtera.
2.11.ÚtNa úmysly sv. Otce.
4.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
5.11.Za řádové sestry ze Šebetova a duše v očistci.
7.11.NeZa farníky.
11.11.ČtZa zemřelé manželé Čížkovy a rodinu Živnou.
12.11.Za zemřelé manžele Živné a Čížkovy.
14.11.NeZa zemřelého manžela Pavla Smékala a celou rodinu.
18.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Vondálovu a Přikrylovu.
19.11.
21.11.NeZa rodinu Hartlovu.
25.11.ČtZa rodiče Eliskovy a prarodiče Blažkovy.
26.11.Za rodinu Hanákovu, Korbelovu, zemřelého manžela a rodiče.
28.11.NeZa zemřelé rodiče a celou rodinu Axmanovu.
2.12.ČtZa zemřelé rodiče.
3.12.
5.12.NeZa farníky.
8.12.StNa poděkování ke cti Panny Marie.
9.12.ČtZa Anežku Procházkovou a dvoje rodiče.
10.12.
12.12.NeZa zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.
16.12.ČtZa rodinu Fialovou živou a zemřelou a duše v očistci.
17.12.Za rodinu Hadáčkovu a Jedličkovu.
19.12.NeZa zemřelé Marii a Františka Novotného a zemřelé Marii a Eduarda Mahelovy a duše v očistci.
23.12.Čt
24.12.Za Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu
25.12.SoNa poděkování.
26.12.NeZa zemřelé Marii, Josefa a Drahomíru Klimešovy.
30.12.Čt
31.12.Na poděkování a prosba o další požehnání pro naši farnost.

Zobrazit stránku