Úmysly mší svatých v Knínicích

Úmysly, které nemohly být odslouženy v době nouzového stavu, budou odslouženy ve volných termínech, jak jen to půjde.

denměsícden v týdnuúmysl
18.10.NeZa Jiřího Ptáčka a dvoje rodiče. (odslouženo dne 3.12.)
22.10.ČtZa zemřelou rodinu Laštůvkovu a Střížovu. (Úmysl z 17.5.) (bude odslouženo 10.12.)
23.10.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. (bude odslouženo 11.12.)
25.10.NeZa farníky. (odslouženo)
29.10.ČtZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu. (odslouženo 26.11.)
30.10.Za Annu Čížkovou a rodiče. (bude odslouženo 31.12.)
1.11.NeZa rodiče Němcovy z Vážan a za duše v očistci. (bude odslouženo 27.12.)
2.11.PoZa zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci. (bude odslouženo 12.12. v 18:00)
5.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
6.11.Za manžela, rodiče a sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu. (Úmysl z 24.5.)
8.11.NeZa dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci.
12.11.ČtZa pátera Františka Monhorta a duše v očistci.
13.11.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. (Úmysl z 23.4.)
15.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Novotnou a duše v očistci. (odslouženo 29.11.)
19.11.ČtZa zemřelou rodinu Greplovu a Olivovu (odslouženo)
20.11.Za Miroslava Haupta, manželku, děti a sourozence. (úmysl ze 16.10.) (odslouženo)
22.11.NeZa farníky. (odslouženo)
26.11.ČtZa manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu. (odslouženo)
27.11.Za zemřelého V. Axmana a celou rodinu. (odslouženo)
29.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Mahelovu a duše v očistci a za živou a zemřelou rodinu Novotnou a duše v očistci. (odslouženo)
3.12.ČtZa Anežku Procházkovou a dvoje rodiče.
4.12.Za Elišku Veselou. (úmysl z 31.7.)
6.12.NeZa živou a zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.
8.12.ÚtNa poděkování.
10.12.ČtZa zemřelou rodinu Laštůvkovu a Střížovu. (Úmysl z 17.5.)
11.12.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. (Úmysl z 23.10.)
12.12.So (8.30)Za rodinu Hadáčkovu, Jedličkovu a duše v očistci.
12.12.So (18.00)Za zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci. (Úmysl z 2.11.)
13.12.NeZa Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu.
17.12.ČtZa rodiče Eliskovy.
18.12.Za zemřelé rodiče a bratra.
20.12.NeZa farníky.
24.12.ČtZa zemřelé rodiče a manžela.
25.12.Za rodinu Fialovu a duše v očistci.
26.12.SoNa poděkování.
27.12.NeZa rodiče Němcovy z Vážan a za duše v očistci. (Úmysl z 1.11.)
31.12.ČtZa Annu Čížkovou a rodiče. (úmysl z 30.10.)