Úmysly mší svatých v Knínicích

Zde můžete zapsat úmysl mše sv.

Den Měsíc Den v týdnuÚmysl:
14.8.neZa Páralovou Zdenku a dvoje rodiče.
15.8.poZa zemřelou Annu Dvořákovou z Vážan a živou rodinu.
19.8.Za manžela, za dvoje rodiče a švagra.
21.8.neNa poděkování a za další Boží pomoc a ochranu.
26.8.Za P. Václava Suchého a knínickou farnost.
28.8.neZa farníky.
1.9.čtZa rodiče Hrdé, prarodiče a duše  v očistci.
2.9.Za dvoje rodiče a bratra.
4.9.neZa rodiče a sourozence.
8.9.čt
9.9.Za zemřelého manžela a dvoje rodiče.
11.9.neNa poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další milost.
15.9.čtZa rodinu Liznovou.
16.9.Za živou a zemřelou rodinu Přikrylovu.
18.9.neZa rodiče Němcovy z Vážan a duše v očistci.
22.9.čtZa zemřelého manžela a živou rodinu.
23.9.Na poděkování a prosbu o ochranu a požehnání do dalších let.
25.9.neZa farníky.
28.9.stZa živou a zemřelou rodinu Konečnou, Kronkovu a Kostíkovu.
29.9.čtNa poděkování za dar života.
30.9.Za manžela, zetě, živou a zemřelou rodinu Žilkovu a Šimkovu.
2.10.neZa zemřelou rodinu Olivovu, Greplovu a Střížovu.
6.10.čtZa členy živého růžence z Vážan a Knínic.
7.10.Za živý růženec ze Šebetova.
9.10.neZa živou a zemřelou rodinu Hudcovu.
13.10.čtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence.
14.10.Za Miroslava Haupta, manželku a živou a zemřelou rodinu.
16.10.neZa živou a zemřelou rodinu Novotnou a Mahelovu a duše v očistci.
20.10.čtZa zemřelé Annu a Zdeňka Čížkovy a rodinu Živnou.
21.10.Za řádové sestry ze Šebetova a duše v očistci.
23.10.neZa farníky.
27.10.čtZa Ant. Veseleho, rodiče a prarodiče.
28.10.Za rodinu Hrdou živou a zemřelou a duše v očistci.
30.10.neZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.
1.11.útZa P. Stanislava Richtera.
2.11.stZa všechny zemřelé.
3.11.čtZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
4.11.Za živou a zemřelou rodinu Vondálovu a Kristkovu.
6.11.neZa zemřelé rodiče Novákovy a Přikrylovy.
10.11.čtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
11.11.Za rodinu Ošlejškovu a Střížovu.
13.11.neZa rodinu Říhovu – zemřelé rodiče, prarodiče a sourozence.
17.11.čtZa rodiče Synkovy, dceru Marii a manželé Zemánkovy.
18.11.Za všechny zemřelé rodiny Šafrovy a Horákovy.
20.11.neZa farníky.
24.11.čtZa rodiče a prarodiče.
25.11.Za zemřelé rodiče a celou rodinu.
27.11.neZa zemřelé rodiče, sourozence a živé rodiny Hanákovu a Korbelovu.
1.12.čtZa rodiče a prarodiče.
2.12.Za živou a zemřelou rodinu Šumberovu.
4.12.neZa Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu.
8.12.čtZa Anežku Procházkovou a živou rodinu.
9.12.Za Arnošta Šmerdu a dceru Miloslavu.
11.12.neNa poděkování ke cti Panny Marie.
12.12.poNa poděkování za dar života.
15.12.čtZa rodinu Hadáčkovu a Jedličkovu.
16.12.Za zemřelé rodiče a bratra.
18.12.neZa farníky.
22.12.čt
23.12.
24.12.soZa Františka Fialu.
25.12.neZa zemřelou Marii, Josefa a Drahomíru Klimešovy.
26.12.poNa poděkování.
29.12.čt
30.12.
31.12.so

Zobrazit stránku