Úmysly mší svatých v Knínicích

Zobrazit stránku

Den Měsíc Den v týdnuÚmysl:
21.10.ČtZa rodiče Eliskovy a prarodiče Blažkovy.
22.10.Za živou i zemřelou rodinu Hauptovu.
24.10.NeZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
29.10.Za zemřelou rodinu Ševčíkovu, Veverkovu a Korousovu.
31.10.NeZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.
1.11.PoZa P. Stanislava Richtera.
2.11.ÚtNa úmysly sv. Otce.
4.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
5.11.Za řádové sestry ze Šebetova a duše v očistci.
7.11.NeZa farníky.
11.11.ČtZa zemřelé manželé Čížkovy a rodinu Živnou.
12.11.Za zemřelé manžele Živné a Čížkovy.
14.11.NeZa zemřelého manžela Pavla Smékala a celou rodinu.
18.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Vondálovu a Přikrylovu.
19.11.
21.11.NeZa rodinu Hartlovu.
25.11.ČtZa rodiče Eliskovy a prarodiče Blažkovy.
26.11.Za rodinu Hanákovu, Korbelovu, zemřelého manžela a rodiče.
28.11.NeZa zemřelé rodiče a celou rodinu Axmanovu.
2.12.ČtZa zemřelé rodiče.
3.12.
5.12.NeZa farníky.
8.12.StNa poděkování ke cti Panny Marie.
9.12.ČtZa Anežku Procházkovou a dvoje rodiče.
10.12.
12.12.NeZa zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.
16.12.ČtZa rodinu Fialovou živou a zemřelou a duše v očistci.
17.12.Za rodinu Hadáčkovu a Jedličkovu.
19.12.NeZa zemřelé Marii a Františka Novotného a zemřelé Marii a Eduarda Mahelovy a duše v očistci.
23.12.Čt
24.12.Za Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu
25.12.SoNa poděkování.
26.12.NeZa zemřelé Marii, Josefa a Drahomíru Klimešovy.
30.12.Čt
31.12.Na poděkování a prosba o další požehnání pro naši farnost.

Zobrazit stránku