Úmysly mší svatých v Knínicích

Úmysly, které nemohly být odslouženy v době nouzového stavu, budou odslouženy ve volných termínech dle rozpisu.

denměsícden v týdnuúmyslplánodslouženo
12.3.ČtZa zemřelé rodiče Ševčíkovy.28.5.28.5.
13.3.Za zemřelé rodiče, manžela a bratra.22.5.22.5.
15.3.NeZa dvoje rodiče, švagra Jana a živou rodinu.29.5.29.5.
19.3.ČtZa zemřelého manžela a dvoje rodiče.18.6.18.6.
20.3.Za rodiče a celou rodinu.5.6.5.6.
22.3.NeZa rodinu Kovalčíkovu.24.6.24.6.
26.3.ČtZa Jaroslavu Zemánkovou, sestru Marii a dvoje rodiče.26.6.26.6.
27.3.Za zemřelé spolužáky a kamarády.29.6.29.6.
29.3.NeZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.10.9.zatím ne
2.4.ČtZa rodiče Hartlovy, syna Zdeňka a duše v očistci.2.7.2.7.
3.4.Za manžele Korbelovy a duše v očistci.3.7.3.7.
5.4.NeZa zemřelého manžela, syna Pavla a Silvestra.9.7.9.7.
9.4.ČtZa rodinu Fialovu a Borkovu a duše v očistci.10.7.10.7.
11.4.SoZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.16.7.16.7.
12.4.NeZa živou a zemřelou rodinu Mertlíkovu.23.7.23.7.
13.4.PoZa rodiče Němcovy z Vážan.30.7.30.7.
16.4.ČtZa zemřelou rodinu Střížovu.6.8.zatím ne
17.4.Za Ludmilu a Josefa Hrdé a děti.7.8.zatím ne
19.4.NeZa farníky19.4.19.4.
23.4.ČtZa živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.13.11.zatím ne
24.4.Za živou a  zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.13.8.zatím ne
26.4.NeZa rodinu Dračkovu a Bílkovu.14.8.zatím ne
30.4.ČtZa Ludmilu Hauptovou, manžela a živé i zemřelé příbuzné.30.4.30.4.
1.5.Za rodinu Hadáčkovu, Jedličkovu a duše v očistci.1.5.1.5.
3.5.NeZa farníky.3.5.3.5.
7.5.ČtZa živou a zemřelou rodinu Lujkovu.7.5.7.5.
8.5.Za živou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci a za živou rodinu Korousovu.8.5.8.5.
10.5.NeZa živý růženec ze Šebetova.20.8.zatím ne
14.5.ČtZa rodinu Vybíhalovu živou i zemřelou.14.5.14.5.
15.5.Za Miroslava Šimka a rodiče.15.5.15.5.
17.5.NeZa zemřelou rodinu Laštůvkovu a Střížovu.22.10.zatím ne
21.5.ČtNa poděkování.21.5.21.5.
22.5.Za zemřelé rodiče, manžela a bratra. (Úmysl z 13.3.)22.5.22.5.
24.5.NeZa manžela, rodiče a sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu. (Zatím neodslouženo.) 6.11.6.11.zatím ne
28.5.ČtZa zemřelé rodiče Ševčíkovy. (Úmysl z 12.3.) 28.5.28.5.
29.5.Za dvoje rodiče, švagra Jana a živou rodinu. (Úmysl z 15.3.)29.5. 29.5.
31.5.NeZa manžela Pavla Smékala a celou rodinu.31.5. 31.5.
4.6.ČtZa zemřelou Drahomíru Klimešovou z Vážan.4.6. 4.6.
5.6.Za rodiče a celou rodinu. (Úmysl z 20.3.) 5.6.5.6.
7.6.NeZa dary Ducha Svatého pro děti a vnoučata. 7.6.7.6.
11.6.ČtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence. 11.6.11.6.
12.6.Za živou a zemřelou rodinu Geršlovu, Šínovu, Jankovu a Hartlovu a duše v očistci. 12.6.12.6.
14.6.NeZa farníky.14.6.14.6.
18.6.ČtZa zemřelého manžela a dvoje rodiče. (Úmysl z 19.3.) 18.6.18.6.
19.6.Za rodiče Živné a sestru. 19.6.19.6.
21.6.NeZa živou a zemřelou rodinu Hudcovu a Hájkovu.21.6. 21.6.
24.6.StZa rodinu Kovalčíkovu. (Úmysl z 22.3.) 24.6.24.6.
25.6.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a Odehnalovu.25.6.25.6.
26.6.Za Jaroslavu Zemánkovou, sestru Marii a dvoje rodiče. (Úmysl z 26.3.)26.6. 26.6.
28.6.NeZa zemřelou Zdenku Páralovou a její rodiče.28.6. 28.6.
29.6.PoZa zemřelé spolužáky a kamarády. (Úmysl z 27.3.)29.6. 29.6..
2.7.ČtZa rodiče Hartlovy, syna Zdeňka a duše v očistci. (Úmysl z 2.4.)2.7. 2.7.
3.7.Za manžele Korbelovy a duše v očistci. (Úmysl z 3.4.) 3.7.3.7.
5.7.NeZa farníky.5.7. 5.7.
9.7.ČtZa zemřelého manžela, syna Pavla a Silvestra. (Úmysl z 5.4.)9.7. 9.7.
10.7.Za rodinu Fialovu a Borkovu a duše v očistci. (Úmysl z 9.4.)10.7. 10.7.
12.7.NeZa živou a zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.12.7. 12.7.
16.7.ČtZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování. (Úmysl z 11.4.)16.7. 16.7.
17.7.Za zemřelé rodiče Fialovy. 17.7.17.7.
19.7.NeZa rodinu Langerovu a Lujkovu. 19.7.19.7.
23.7.ČtZa živou a zemřelou rodinu Mertlíkovu. (Úmysl z 12.4.)23.7. 23.7.
24.7.Za rodiče Němcovy z Vážan.24.7. 24.7.
26.7.NeZa rodinu Valentovu a Kulíškovu.26.7. 26.7.
30.7.ČtZa rodiče Němcovy z Vážan. (Úmysl z 13.4.)30.7. 30.7.
31.7.Za Elišku Veselou. 4.12.ne
2.8.NeZa farníky. ne
6.8.ČtZa zemřelou rodinu Střížovu. (Úmysl z 16.4.) ne
7.8.Za Ludmilu a Josefa Hrdé a děti. (Úmysl z 17.4.) ne
9.8.NeZa zemřelého manžela, dvoje rodiče a rodinu Minxovu. ne
13.8.ČtZa živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. (Úmysl z 24.4.) ne
14.8.Za rodinu Dračkovu a Bílkovu. (Úmysl z 26.4.) ne
15.8.SoZa zemřelou rodinu Klimešovu z Vážan. ne
16.8.NeZa živé a zemřelé členy živého růžence z Knínic. ne
20.8.ČtZa živý růženec ze Šebetova. (Úmysl z 10.5.) ne
21.8.Na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu. ne
23.8.NeZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování. ne
27.8.ČtZa zemřelou rodinu Hájkovu a Jiřího Jalového. ne
28.8.Za zemřelého P. Suchého. ne
30.8.NeZa farníky. ne
3.9.ČtZa rodinu Hrdou a Kozlovskou a duše v očistci. ne
4.9.Za rodinu Novákovu a Přikrylovu. ne
6.9.NeZa Langerovy a Lujkovy. ne
10.9.ČtZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu. (Úmysl z 29.3.) ne
11.9.Za rodiče Axmanovy a sourozence. ne
13.9.NeZa zemřelé rodiče Vykoukalovy a živou rodinu. ne
17.9.ČtZa zemřelé rodiče Ševčíkovy a živou rodinu. ne
18.9.Za živou a zemřelou rodinu Žilkovu, Šimkovu a za manžela. ne
20.9.NeZa rodiče Němcovy z Vážan. ne
24.9.ČtNa poděkování s prosbou o ochranu do dalších let. ne
25.9.Za zemřelého Josefa Fialu a živou rodinu. ne
27.9.NeZa farníky. ne
28.9.PoNa poděkování. ne
1.10.ČtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence. ne
2.10.Za zemřelého manžela, syna Pavla a Silvestra. ne
4.10.NeZa zemřelou Zdeňku Páralovou a rodiče Páralovy a Blahovy. ne
8.10.ČtZa rodinu Šimkovu. ne
9.10.Za rodinu Hrdou a duše v očistci. ne
11.10.NeZa živý růženec ze Šebetova. ne
15.10.ČtZa rodiče Eliskovy. ne
16.10.Za Miroslava Haupta, manželku, děti a sourozence. ne
18.10.NeZa Jiřího Ptáčka a dvoje rodiče. ne
22.10.ČtZa zemřelou rodinu Laštůvkovu a Střížovu. (Úmysl z 17.5.) ne
23.10.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. ne
25.10.NeZa farníky. ne
29.10.ČtZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu. ne
30.10.Za Annu Čížkovou a rodiče. ne
1.11.NeZa rodiče Němcovy z Vážan a za duše v očistci. ne
2.11.PoZa zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci. ne
5.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci. ne
6.11.Za manžela, rodiče a sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu. (Úmysl z 24.5.) ne
8.11.NeZa dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci. ne
12.11.ČtZa pátera Františka Monhorta a duše v očistci. ne
13.11.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci. (Úmysl z 23.4.) ne
15.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Novotnou a duše v očistci. ne
19.11.ČtZa zemřelou rodinu Greplovu a Olivovu. ne
20.11.Na dobrý úmysl. ne
22.11.NeZa farníky. ne
26.11.ČtZa manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu. ne
27.11.Za zemřelého V. Axmana a celou rodinu. ne
29.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Mahelovu a duše v očistci. ne
3.12.ČtZa Anežku Procházkovou a dvoje rodiče. ne
4.12.Za Elišku Veselou. (úmysl z 31.7.) ne
6.12.NeZa živou a zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu. ne
8.12.ÚtNa poděkování. ne
10.12.ČtNa dobrý úmysl. ne
11.12.Na dobrý úmysl. ne
12.12.SoZa rodinu Hadáčkovu, Jedličkovu a duše v očistci. ne
13.12.NeZa Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu. ne
17.12.ČtZa rodiče Eliskovy. ne
18.12.Za zemřelé rodiče a bratra. ne
20.12.NeZa farníky. ne
24.12.ČtZa zemřelé rodiče a manžela. ne
25.12.Za rodinu Fialovu a duše v očistci. ne
26.12.SoNa poděkování. ne
27.12.NeNa dobrý úmysl. ne
31.12.ČtNa dobrý úmysl. ne