Úmysly mší svatých v Knínicích

26.2.StZa Anežku Procházkovou a živou rodinu.
27.2.ČtZa důstojnost lidského života.
28.2. 
1.3.Ne 
5.3.ČtZa rodinu Jirkovu.
6.3.Za živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.
8.3.NeZa farníky.
12.3.ČtZa zemřelé rodiče Ševčíkovy.
13.3.Za zemřelé rodiče, manžela a bratra.
15.3.NeZa dvoje rodiče, švagra Jana a živou rodinu.
19.3.ČtZa zemřelého manžela a dvoje rodiče.
20.3.Za rodiče a celou rodinu.
22.3.NeZa rodinu Kovalčíkovu.
26.3.ČtZa Jaroslavu Zemánkovou, sestru Marii a dvoje rodiče.
27.3.Za zemřelé spolužáky a kamarády.
29.3.Ne 
2.4.ČtZa rodiče Hartlovy, syna Zdeňka a duše v očistci.
3.4.Za manžele Korbelovy a duše v očistci.
5.4.NeZa zemřelého manžela, syna Pavla a Silvestra.
9.4.ČtZa rodinu Fialovu a Borkovu a duše v očistci.
11.4.SoZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
12.4.NeZa živou a zemřelou rodinu Mertlíkovu.
13.4.PoZa rodiče Němcovy z Vážan.
16.4.ČtZa zemřelou rodinu Střížovu.
17.4.Za Ludmilu a Josefa Hrdé a děti.
19.4.NeZa farníky.
23.4.ČtZa živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
24.4.Za živou a  zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
26.4.NeZa rodinu Dračkovu a Bílkovu.
30.4.ČtZa Ludmilu Hauptovou, manžela a živé i zemřelé příbuzné.
1.5.Za rodinu Hadáčkovu, Jedličkovu a duše v očistci.
3.5.NeZa farníky.
7.5.ČtZa živou a zemřelou rodinu Lujkovu.
8.5.Za živou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci a za živou rodinu Korousovu.
10.5.NeZa živý růženec ze Šebetova.
14.5.ČtZa rodinu Vybíhalovu živou i zemřelou.
15.5.Za Miroslava Šimka a rodiče.
17.5.NeZa zemřelou rodinu Laštůvkovu a Střížovu.
21.5.ČtNa poděkování.
22.5. 
24.5.NeZa manžela, rodiče a sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu.
28.5.Čt 
29.5. 
31.5.NeZa manžela Pavla Smékala a celou rodinu.
4.6.ČtZa zemřelou Drahomíru Klimešovou z Vážan.
5.6. 
7.6.NeZa dary Ducha Svatého pro děti a vnoučata.
11.6.ČtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence.
12.6.Za živou a zemřelou rodinu Geršlovu, Šínovu, Jankovu a Hartlovu a duše v očistci.
14.6.NeZa farníky.
18.6.Čt 
19.6.Za rodiče Živné a sestru.
21.6.NeZa živou a zemřelou rodinu Hudcovu a Hájkovu.
24.6.St 
25.6.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a Odehnalovu.
26.6. 
28.6.NeZa zemřelou Zdenku Páralovou a její rodiče.
29.6.Po 
2.7.Čt 
3.7. 
5.7.NeZa farníky.
9.7.Čt 
10.7. 
12.7.NeZa živou a zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.
16.7.Čt 
17.7.Za zemřelé rodiče Fialovy.
19.7.NeZa rodinu Langerovu a Lujkovu.
23.7.Čt 
24.7.Za rodiče Němcovy z Vážan.
26.7.NeZa rodinu Valentovu a Kulíškovu.
30.7.Čt 
31.7.Za Elišku Veselou.
2.8.NeZa farníky.
6.8.Čt 
7.8. 
9.8.NeZa zemřelého manžela, dvoje rodiče a rodinu Minxovu.
13.8.Čt 
14.8. 
15.8.SoZa zemřelou rodinu Klimešovu z Vážan.
16.8.NeZa živé a zemřelé členy živého růžence z Knínic.
20.8.Čt 
21.8.Na poděkování a za další Boží pomoc a ochranu.
23.8.NeZa živou a zemřelou rodinu a na poděkování.
27.8.ČtZa zemřelou rodinu Hájkovu a Jiřího Jalového.
28.8.Za zemřelého P. Suchého.
30.8.NeZa farníky.
3.9.ČtZa rodinu Hrdou a Kozlovskou a duše v očistci.
4.9.Za rodinu Novákovu a Přikrylovu.
6.9.NeZa Langerovy a Lujkovy.
10.9.Čt 
11.9.Za rodiče Axmanovy a sourozence.
13.9.NeZa zemřelé rodiče Vykoukalovy a živou rodinu.
17.9.ČtZa zemřelé rodiče Ševčíkovy a živou rodinu.
18.9.Za živou a zemřelou rodinu Žilkovu, Šimkovu a za manžela.
20.9.NeZa rodiče Němcovy z Vážan.
24.9.ČtNa poděkování s prosbou o ochranu do dalších let.
25.9.Za zemřelého Josefa Fialu a živou rodinu.
27.9.NeZa farníky.
28.9.PoNa poděkování.
1.10.ČtZa Jarmilu a Františka Hrouzovy, rodiče a sourozence.
2.10.Za zemřelého manžela, syna Pavla a Silvestra.
4.10.NeZa zemřelou Zdeňku Páralovou a rodiče Páralovy a Blahovy.
8.10.ČtZa rodinu Šimkovu.
9.10.Za rodinu Hrdou a duše v očistci.
11.10.NeZa živý růženec ze Šebetova.
15.10.Čt 
16.10.Za Miroslava Haupta, manželku, děti a sourozence.
18.10.NeZa Jiřího Ptáčka a dvoje rodiče.
22.10.Čt 
23.10.Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
25.10.NeZa farníky.
29.10.ČtZa živou a zemřelou rodinu Grénarovu, Dvořákovu a Učňovu.
30.10.Za Annu Čížkovou a rodiče.
1.11.NeZa rodiče Němcovy z Vážan a za duše v očistci.
2.11.PoZa zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci.
5.11.ČtZa živou a zemřelou rodinu Ambrožovu a duše v očistci.
6.11. 
8.11.NeZa dvoje rodiče, bratra, sestru a duše v očistci.
12.11.ČtZa pátera Františka Monhorta a duše v očistci.
13.11. 
15.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Novotnou a duše v očistci.
19.11.ČtZa zemřelou rodinu Greplovu a Olivovu.
20.11. 
22.11.NeZa farníky.
26.11.ČtZa manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu Hanákovu a Korbelovu.
27.11.Za zemřelého V. Axmana a celou rodinu.
29.11.NeZa živou a zemřelou rodinu Mahelovu a duše v očistci.
3.12.ČtZa Anežku Procházkovou a dvoje rodiče.
4.12. 
6.12.NeZa živou a zemřelou rodinu Říhovu a Továrkovu.
8.12.ÚtNa poděkování.
10.12.Čt 
11.12. 
12.12.SoZa rodinu Hadáčkovu, Jedličkovu a duše v očistci.
13.12.NeZa Marii Dračkovou, rodinu Dračkovu a Bílkovu.
17.12.Čt 
18.12.Za zemřelé rodiče a bratra.
20.12.NeZa farníky.
24.12.ČtZa zemřelé rodiče a manžela.
25.12.Za rodinu Fialovu a duše v očistci.
26.12.SoNa poděkování.
27.12.Ne 
31.12.Čt