úkoly z náboženství 1

Děti, máme zde třetí týden úkolů. Někteří už půjdete ve středu do školy, a vy ostatní si ještě musíte nějakou dobu počkat. A kdybyste se v tom čekání nudily, můžete se pobavit následujícími úkoly, díky kterým se zase dozvíte pár zajímavostí.  

Tento týden se zaměříme na dva světce – sv. Alžbětu Uherskou a sv. Cecílii. A pro druhou a třetí kategorii máme připraveno lehké opakování. 

SVATÁ ALŽBĚTA UHERSKÁ
Narodila se ve 13. století jako dcera uherského krále. S manželem Ludvíkem a dětmi žila šťastně na hradě Wartburg v Durynsku (dnes Německo). Vzdala se přepychu, dělila se o svůj majetek, rozdávala jídlo a pomáhala chudým. Po smrti Ludvíka byla vyhnána z hradu. Založila pak špitál, kde ošetřovala nemocné.
Svátek má 17. listopadu.

SVATÁ CECÍLIE
Podle legendy pocházela ze starého římského rodu Ceciliů. Již v mládí se stala horlivou křesťankou. Nepotrpěla si na zábavy, ale učila se hudbě a zpěvu, aby takto mohla chválit Boha. Jejím manželem se stal Valerius, který v Boha nevěřil. Cecilie svého manžela ale k víře přivedla a dal se pokřtít.Před smrtí Cecilie stačila veškerý svůj majetek rozdat chudým. Podle legendy byla Cecilie umučena pravděpodobně v roce 230.

Vybírejte úkoly podle kategorie (podle vašeho věku), anebo se vrhněte na libovolné úkoly, které zvládnete…;-)

1. – 3. třída – Omalovánka svaté Alžběty Uherské, Omalovánka svaté Cecílie

4. třída (prvokomunikanti) – Části mše svaté, Desatero, Prožíváme mši svatou

5. třída a výš – Farní společenství, Církev-loď, Vyznání víry

Modlitba