Aktuality

Od 1.8.2019 je farnost spravována z Boskovic. Administrátorem je P. Miroslav Šudoma – farář v Boskovicích a děkan boskovického děkanství. Kontakt na něho je tel. 608 755 273; e-mail: kninice@dieceze.cz. Se změnou duchovního správce je i změna termínů mší svatých a to počínajíc 8. srpnem 2019:
čtvrtek 18:00
pátek 18:00
neděle 8:30

8 donátorů podporuje Farnost Knínice. Přidejte se i Vy!

Pravidelné aktivity:1x týdně:

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
8:30 na faře
20:00 u Povolných
ZPÍVÁNÍ PRO DĚTIstředa16:00 na faře
ČTENÍ BIBLEneděle18:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYneděle9:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli