Aktuality

Rozpis výuky náboženství ve školním roce 2018/2019

1.třída     úterý   14.00 – 15.00  ve škole         Markéta Dvořáková

2.             pondělí   13.30 – 14.30 ve škole       Daniela Ošlejšková

3. a 4.      pátek  13.00 – 14.00  na faře            Jitka Muchová

5. a 6.     pátek  12.45 – 13.45 ve škole            Blanka Ševčíková

7. a 8.     středa po dětské mši sv. na faře           o. Josef Pejř

8 donátorů podporuje Farnost Knínice. Přidejte se i Vy!

Pravidelné aktivity:1x týdně:

MODLITBY MATEKstředa
čtvrtek
8:30 na faře
20:00 u Povolných
ZPÍVÁNÍ PRO DĚTIstředa16:00 na faře
ČTENÍ BIBLEneděle18:00 na faře
MODLITBY OTCŮneděle20:00 na faře
ZKOUŠKY SCHOLYneděle9:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli