Aktuality

Ve středu 27.6. bude po mši svaté společné zakončení školního roku na farním hřišti – vítání jsou děti, rodiče, prarodiče…

17.7. Pouť matek s dcerami s ostatky sv. Markéty Antiochijské, Staré Město – Velehrad


Výuka náboženství v roce 2017/2018

2. – 3. třída v pátek 14:20 – 15:05 na faře – Jitka Muchová
4. – 5. třída v pátek 12:45 – 13:45 ve škole – Mgr. Daniela Ošlejšková
6. – 9. třída ve středu po dětské mši sv. (17:50) na faře – o. Josef Pejř

Pravidelné aktivity:

1x týdně:
MODLITBY MATEK pondělí
čtvrtek
10:00 na faře
19:30 u Povolných
ZPÍVÁNÍČKO PRO DĚTI středa 15:45 na faře
ČTENÍ BIBLE neděle 19:00 na faře
MODLITBY OTCŮ neděle 20:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli