Aktuality

Od 1.7.2017 dochází ke změně nedělních mší svatých – budou začínat v 10:00 hodin.
Dále dochází ke změně faráře a doručovací adresy, kontakty najdete zde.

Mše svaté v červenci a srpnu:
středa v 18:00
neděle v 10:00

Každou prázdninovou středu od 16 hodin je otevřeno farní hřiště k neformálnímu setkání. Prolézačky pro děti, fotbálek, stolní tenis, od 19:30 fotbalové utkání….

23.7.2017 v 10:30 – kaple sv. Anny v Šebetově – poutní mše svatá

Poznávací hra - Poklady brněnské diecéze


Výuka náboženství v roce 2016/2017
1. – 2. třída v pátek 12:15 na faře – Jitka Muchová
3. – 4. třída v pondělí ve 13:00 ve škole – Daniela Ošlejšková
5. – 6. třída ve středu po dětské mši sv. na faře – o. Sylwester Jurczak
7. – 9. třída ve středu po dětské mši sv. na faře – Blanka Ševčíková

Pravidelné aktivity:

1x měsíčně:

KATECHEZE PRO DĚTI Každé druhé pondělí na faře 16:15 – 17:15
SVATÁ HODINKA Každý čtvrtek před prvním pátkem 18:00 – 19:00

1x týdně:

MODLITBY MATEK pondělí
čtvrtek
10:00 na faře
20:00 u Povolných
ZPÍVÁNÍČKO PRO DĚTI středa 15:45 na faře
ČTENÍ BIBLE neděle 19:00 na faře
MODLITBY OTCŮ neděle 20:00 na faře

Vezmi a čti celou Bibli