Odpustky pro naše zemřelé

Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Možnosti jejich získání:

 1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky v daný den:
  – návštěva kostela nebo kaple
  – modlitba Otče náš
  – modlitba Věřím v Boha
  – modlitba na úmysl Svatého Otce
  – vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu
  – svaté přijímání
  a v okruhu těchto dní svátost smíření

 2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. října do 30. listopadu dle vlastní volby. Podmínky:
  – návštěva hřbitova
  – modlitba za zesnulé
  – modlitba na úmysl Svatého Otce
  – vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu
  – svaté přijímání
  a v okruhu těchto dní svátost smíření

 3. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa), mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
  – v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
  – zříci se jakéhokoli hříchu
  – vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné
  – pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu