MODLÍME SE ZA SEBE NAVZÁJEM

Farní společenství má být místem, kde si vzájemně pomáháme nést svoje břemena. Máte-li jakoukoliv těžkost, třeba i spojenou s momentálním prožíváním koronavirového ohrožení, a věříte-li, že modlitba společenství má moc, NAPIŠTE SVŮJ ÚMYSL / PROSBU / BOLEST do NÍŽE UVEDENÉHO KOMENTÁŘE. Pokud nepřipojíte svůj podpis, bude to informace anonymní.

Na tyto úmysly mohou pamatovat a modlit se za ně ti, kteří přicházejí v sobotu na adoraci a také kdokoliv další, kdo se k tomu bude cítit povolaný. Tyto modlitební úmysly zveřejníme i v Zimním Farníčku, aby zvláště starší farníci, kteří se k internetu nedostanou, se mohli dozvědět, co lidi ve farnosti trápí, a aby se i oni mohli modlit.

Pozn.: Žádnou z kolonek v komentáři není povinnost vyplňovat. Svůj modlitební úmysl piště do kolonky Komentář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.